Taideterapia

Mitä taideterapia on?

Asiakkaiden mietteitä:
”Mietin ennen ryhmäterapiaan tulemista, miten tunteita voi prosessoida kynän kautta, kun emme tunne toisiamme. Se olikin helppoa.”

”Olen kiinnostunut itseni tuntemisesta. Otan kaiken, mikä auttaa, innolla vastaan. Olen häkeltynyt asioista, joita muut terapiaryhmäläiset näkivät kuvissani. Opin paljon lisää itsestäni.”

”Saitte puhallettua minuun voimaa. Olin murehtinut pari viikkoa, mutta minulla on oikeasti kaikki hyvin. Vaikka kyntää syvällä, on uskoa ja toivoa.” 

Tunnetaideterapiassa minuus, omat tunteet, ajatukset ja mielen lukot näyttäytyvät kuvina. Taideterapiassa ei tehdä taidetta, eikä kuvien tarvitse esittää mitään.
Tapaamisen aluksi kartoitetaan asiakkaan elämätilanne. Sitten maalataan yksi tai useampi kuva, jonka jälkeen keskustellaan siitä, mitä tunteita maalaamien ja valmis kuva herättävät.
Kuvan kautta saa näkyväksi tunteita ja oivalluksia, jotka tuskin tulisivat esille ilman kuvia. Kynä, sivellin tai kädet ovat väline, jonka avulla alitajunta saa rauhassa työstää tunteita ja tapahtumia.
Tavoitteena on itse ymmärtää, mistä ongelmat johtuvat ja miten ongelmat voisi ratkaista. Terapeutti on rinnalla kulkija ja tuki. Terapeutti ei tarjoa valmiita vastauksia tai anna elämäohjeita.
Kaikki tunteet ovat sallittuja. Terapia on turvallinen paikka käydä läpi tunteita ja ajatuksia.
Taideterapia toimii parhaiten, kun terapiatapaamisia on vähintään kolme.

Yksilöterapia

Yksilöterapiassa tapaamiset muokkaantuvat asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Terapiatapaamisessa maalataan yksi tai useampi kuva ja keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Terapeutilla on vaitiolovelvollisuus.

Pariterapia

Pariterapia sopii pariskunnille, ystäville tai perheenjäsenille keinoksi ratkoa keskinäisiä ongelmia, lisätä ymmärrystä itsestä ja toisesta ja vahvistaa keskinäistä suhdetta.

Ryhmäterapia

Ryhmäterapiaan voi osallistua tuttujen tai tuntemattomien kanssa.
Ryhmäterapian vahvuus on yhdessä tekeminen. Ryhmissä syntyy hedelmällisiä keskusteluja, kun ryhmäläiset peilaavat omia tunteitaan toisiin ryhmäläisiin ja toisten maalauksiin.
Ryhmäterapioista on lähtenyt kotiin aiempaa ehyempiä ihmisiä, joilla on uskoa, toivoa ja uusia valmiuksia kohdata vastoinkäymisiä tai aiempaa syvempää ymmärrystä itsestään.
Ryhmässä on olennaista keskinäinen luottamus. Terapeutilla on vaitiolovelvollisuus.

Missä

Mielitila-studiolla Siilitiellä Herttoniemessä Helsingissä.

HUOM! Mielitila-studiolla oleskelee pieni koira.

  • Logo
    Logo
  • Yläkuva
    Yläkuva